• Vertrouwenspersonen

  S.V. Nieuwleusen is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doen wij er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen S.V. Nieuwleusen plaatsvinden.

  Om deze reden zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.

   Wat kunnen de vertrouwenspersonen doen?

  Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier?’

  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat wij je hierbij graag willen helpen!

  De vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersonen. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op één van de vertrouwenspersonen, wanneer zij advies willen, bij aanwezige zorgen, over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersonen met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersonen toe te gaan.

  De vertrouwenspersoon bij S.V. Nieuwleusen heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.   

  Vertrouwen… een lastige zaak

  Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (bijvoorbeeld. door angst, schaamte, onmacht enz.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersonen van S.V. Nieuwleusen een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient, zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

  De vertrouwenspersonen bij S.V. Nieuwleusen zijn Jacomijn Hoekstra en Rens den Hollander.

 • Mijn naam is Jacomijn Hoekstra.

  Ik ben getrouwd met Erwin Hoekstra en onze kinderen zijn Stijn en Laurie.

  Ik werk als docent Nederlands en zorgcoördinator op het Agnieten College in Nieuwleusen. Vroeger was ik jarenlang spelend lid van de club, maar tegenwoordig ben ik op zaterdag langs de lijn te vinden. 

  Ik ben bereikbaar op : +31 613839744

 • Mijn naam is Rens den Hollander.

  Samen met Marjolein heb ik drie kinderen die alledrie hebben gevoetbald bij S.V. Nieuwleusen. Ik voetbal niet meer maar ben wel regelmatig op het veld te vinden als scheidsrechter. In het dagelijkse leven ben ik docent bij de opleiding HBO Rechten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

  Ik ben bereikbaar op : +31 615874454