• Verenigingsbestuur

  Het verenigingsbestuur van S.V. Nieuwleusen bestaat uit 6 leden in totaal. De  verenigingsvoorzitter, de verenigingssecretaris, de verenigingspenningmeester tevens voorzitter bestuursgroep Financiën & Administratie, voorzitter Voetbal Zaken, voorzitter Facilitaire Zaken, voorzitter Marketing & Communicatie.

  Dagelijks Bestuur + voorzitters bestuursgroepen

  In de statuten van de vereniging staat dat de vereniging een dagelijks bestuur heeft. De functies van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

  De bestuursgroepen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden.

  Visie en werkwijze
  Met de vaststelling van de nieuwe verenigingsstructuur is gekozen voor een model waarbij het verenigingsbestuur bestuurt op hoofdlijnen. Het verenigingsbestuur geeft doelstellingen en kaders aan voor de bestuursgroepen. Deze staan in het verenigingsbeleidsplan.

  De bestuursgroepen stellen hun eigen beleid op en voeren dit uit binnen de piketpaaltjes die door het verenigingsbestuur zijn uitgezet. Dit opstellen en uitvoeren gaat in overleg met het verenigingsbestuur en uiteraard vindt er –daar waar nodig – ook overleg plaats met de andere bestuursgroepen. Het verenigingsbestuur houdt in de gaten of de gestelde kaders en doelstellingen gehaald worden. Ons motto hierbij is: “Schouder aan schouder voor S.V. Nieuwleusen”

   

 • Vlnr en vna: staand, Roel Wever (penningmeester) en Wim van Dijk (facilitair)
  Zittend: Marc van der Kolk (secretaris), Erwin van Leussen (voorzitter), Dinant Bollemaat (voetbalzaken) en Henry van der Woude (marketing & communicatie)

 • Organisatieschema
  In onderstaand organisatieschema is de structuur van S.V. Nieuwleusen weergegeven.