• Samen Oranje

  Aanleiding
  Omstreeks 2012 is er vanuit de bestuursgroepen van S.V. Nieuwleusen een eerste start gemaakt met het programma Samen Oranje. Gedurende dat jaar bracht het sterk groeiende ledenaantal naast het positieve effect ook een aantal vraagstukken met zich mee. Zo nam de vraag naar vrijwilligers toe, waardoor het steeds belangrijk werd om de onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid te vergroten: “het samen verenigen”.

  Onze Kernwaarden
  Gedurende meerdere brainstormsessies hebben we samen onze stip aan de horizon bepaald. Dit hebben we vastgelegd in een 6-tal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn de waarden waar S.V. Nieuwleusen voor staat en die we in de komende jaren verder zullen uitdragen en in de praktijk brengen in onze vereniging.

 • Wij zijn een vereniging die we samen bouwen en bloeiend houden!
  Wij zijn een vereniging die draait op haar vrijwilligers. Ons doel is om dit ook in de toekomst vast te houden. Dit is alleen mogelijk als we allemaal onze talenten inzetten voor de vereniging. Samen bouwen aan een mooie club! Dat is ons streven!

  Naast het behouden en vergroten van de betrokkenheid kunnen we door de inzet van onze vrijwilligers de contributie zo laag mogelijk houden.

  Wij zijn één vereniging met één doel!
  Wij zij één vereniging met één doel. Dat houdt in dat we als vereniging gezamenlijk optrekken en oog hebben voor elkaars belangen. Het gezamenlijke doel dat we hebben, is omschreven in de onderstaande waarden. Wanneer iedereen zich hier voor inzet werken we aan ‘samen oranje’!

  Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis voelt!
  Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis voelt; jong en oud, leden en niet leden, prestatief en recreatief, supporters en tegenstanders, voetballers en begeleiders etc. Vanaf de jongste jeugd tot aan de oudste supporter moet S.V. Nieuwleusen de club zijn waar je je mee verbonden en op je gemak voelt.

  Wij zijn een vereniging waar we samen zorgen voor een goede en positieve sfeer!
  Wij zijn een vereniging waar een positieve sfeer de basis vormt voor prestaties op alle niveaus. Uiteraard mag je best kritisch zijn op elkaar en de club, maar wij moeten ons realiseren dat door een positieve benadering naar elkaar, wij het beste uit onszelf en elkaar kunnen halen.

  Wij zijn een vereniging waar leden en vrijwilligers trots op zijn!
  Wij zijn een vereniging waar je trots op bent. Trotse leden, supporters en vrijwilligers vertegenwoordigen S.V. Nieuwleusen op een sportieve en positieve manier. We zijn trotse ambassadeurs van de club, bijvoorbeeld op en langs het veld en in de (multi)media.

  Wij zijn een vereniging waar we respect hebben voor elkaar!
  We zijn een vereniging waar we respectvol met elkaar omgaan. We hebben respect voor (mede)spelers, tegenstander, begeleiders, supporters en vrijwilligers. We streven naar een cultuur waarin we elkaar (durven) aanspreken op minder respectvol gedrag. We verwachten voorbeeldgedrag van de volwassenen, zodat het voor de jeugd vanzelfsprekend is om respect te tonen.