• Huishoudelijk regelement S.V. Nieuwleusen

    S.V. Nieuwleusen is een bloeiende vereniging. Elk jaar krijgen we te maken met nieuwe leden. Soms zijn deze leden al, via familie of vrienden, op de hoogte van het reilen en zeilen van de club. Voor mensen die helemaal nieuw zijn is het soms lastig om te weten welke normen en waarden er binnen onze b(l)oeiende vereniging gelden. Ook voor bestaande leden is het goed om te weten welke afspraken we met elkaar maken om het voor iedereen leuk te houden binnen de vereniging, Daarom is een huishoudelijk reglement opgesteld.

    Om te zorgen voor het goed functioneren van S.V. Nieuwleusen is in dit huishoudelijk reglement  een aantal zaken opgenomen die van belang zijn. In dit huishoudelijk reglement is vastgelegd wat er van de leden, vrijwilligers en bezoekers van S.V. Nieuwleusen verwacht wordt, maar ook wat zij van de vereniging mogen verwachten. Voor heel veel regeltjes in het huishoudelijk reglement geldt dat de vereniging hiertoe wordt verplicht door wet- en regelgeving.

    Klik hier voor het reglement.