• Contributie

     
  Senioren 18 t/m 64 jaar € 54,00
  Junioren  12 t/m 17 jaar € 43,00
  Pupillen   10  t/m 11 jaar € 36,00
  Pupillen     6 t/m  9 jaar € 25,00
  Jong Oranje 0-5 jaar Gratis
  Heren 35+ (7x7 vrijdagavond) € 20,00
  Vrouwen 30+ (7x7 vrijdagavond) € 20,00
  Zaal € 54,00
  Zaal plus (veld + zaal) € 61,00
  Niet spelend lid (verenigingslid) € 14,00
  Niet spelend 65+             €   8,00

  ommige andere clubs hanteren “all-in tarieven”. Dat wil zeggen dat in onze contributie de kleding van de spelers en de afdracht naar de KNVB is verwerkt. Door samen kleding in te kopen kunnen we extra scherpe tarieven hanteren. Daarnaast krijgt u geen onverwachte kosten. Spelertjes van Jong Oranje krijgen aan de start van het seizoen een gratis shirt en een voetbal, zij betalen deze eerste jaren geen contributie. 

   

  Gezinskorting

   

  Vanaf het 3e gezinslid wordt 50% korting op de contributie van deze persoon verleend.

   

  De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen S.V. Nieuwleusen en de KNVB District Oost over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app.
  Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven. 
  E-Mail: ledenadministratie@svnieuwleusen.nl

   

  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan contributie@svnieuwleusen.nl

   

  Veel gestelde vragen:

   

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij S.V. Nieuwleusen ?

   

  Je bent volwaardig lid bij S.V. Nieuwleusen als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNVB bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan (4 trainingen), hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC  voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen. Bij de Voetbalschool kunnen spelers t/m O11 gratis meetrainen na opgave per email bij de coördinator voetbalschool@svnieuwleusen.nl

  Voor welke periode betaal ik contributie?
  Volgens de statuten van S.V. Nieuwleusen is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Alleen het bestuur is bevoegd, wegens bijzondere redenen, om hier van af te wijken. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dus samen met de ereleden is iedereen die contributie betaald lid van de S.V. Nieuwleusen.  

  Betalen functieleden ook contributie?
  Daarnaast kan het zijn dat er vrijwilligers vanuit hun functie bondslid moeten zijn bij de KNVB en daarmee ook bij S.V. Nieuwleusen. Deze staan wel op de ledenlijst maar zijn geen volwaardig lid en hebben bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene ledenvergadering en worden ook niet gehuldigd voor een jubileum.

  Hoe moet de contributie worden voldaan?
  Via een machtiging aan de club zodat deze de contributie automatisch kan worden afschrijven. Indien dit niet mogelijk is dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde contributie. Deze moet vooraf worden voldaan. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij  ledenadministratie@svnieuwleusen.nl.  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.